Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

z ostatniej chwili: Przemówienie Peruna w sali plenarnej OPM

Anarchia Napalm Perun, 19 marca 2008


Mandragorat Wandystanu, jako najbardziej demokratyczne państwo członkowskie OPM, zamierza, pomimo niskiej ostatnio aktywności, aktywnie działać na forum międzynarodowym.

Zależy nam na dalszym rozwoju Organizacji. Chcemy, by było forum wymiany poglądów, doświadczeń oraz promocji demokratycznych standardów.

Wierzymy, że dialog może prowadzić do rozwoju całego v-świata.

Liczymy na wypracowanie przez OPM międzynarodowych standardów w zakresie wolności obywatelskich, prawa do swobody posiadania poglądów i promowania ich oraz oddolnego kontrolowania władzy, zwłaszcza w krajach niedemokratycznych.

Uważamy, że istotne jest powołanie w OPM sekcji zajmującej się tworzeniem oficjalnej mapy v-świata, z uwzględnieniem obszarów spornych (a nie automatyczny zakaz przyjmowania członków, którzy mają roszczenia terytorialne w stosunku do innych państw).

W kwestii mapy należy zwrócić uwagę, że Księstwo Sarmacji, bez porozumienia z Mandragoratem zbudowało na wandejskich wodach terytorialnych sztuczne wyspy. Obecnie upadła prowincja (fikcyjne państwo przed inkorporacją do KS), do której te wyspy należały, dlatego domagamy się ich usunięcia lub przekazania Mandragoratowi.

Należy również rozważyć kryteria przyjmowania do Organizacji Polskich Mikronacji. Naszym zdaniem prawo wstępu do OPM powinno być otwarte dla wszystkich zainteresowanych państw.

Jedynie nieaktywność powinna prowadzić do usypiania członkostwa. Nie powinniśmy tworzyć barier związanych z małą liczbą mieszkańców, sporami z innymi krajami, w tym już członkami OPM. Warto jednak się zastanowić nad de facto występującym podwójnym członkostwem.

Nie da się ukryć, że Królestwo Baridas jest obecnie zamieszkane głównie przez Sarmatów i posiada wspólnego z Sarmacją władcę, a mimo to jest członkiem OPM. Pomimo sprawowania baridejskiej polityki zagranicznej przez Księstwo Sarmacji.

Co do poruszanej kwestii systemu gospodarczego- nie ma potrzeby tworzenia v-globalnej gospodarki. Chociaż działania pozwalające na kontakty gospodarcze mogłyby być niezwykle ciekawe, zwłaszcza na zamieszkiwanie niektórych narodowości w kilku krajach, jak pokazuje przykład sarmackich Wandejczyków.

Mandragorat posiada świetny system gospodarczy: Centralny Indeks Transakcji "Cintra II". Widzimy możliwość otwarcia go na nowych członków, trwają już w tej kwestii rozmowy międzynarodowe.

Jeśli chodzi o poruszaną sprawę stopni naukowych- jest to sprawa niemożliwa do zrealizowania i nie ma zupełnie związku z poziomem mikronacyjnej edukacji. Systemy edukacyjne są niekompatybilne. Mógłbym wyjaśniać sprawę edukacji szerzej, ale liczę na zrozumienie.

Zatem działalność OPM widzę tak: dialog- współpraca- promocja demokracji- mediacja.

Rodzyny

Komentarze

 • Aborcjusz Struszynski

  Towarzyszu! Teraz wystartujcie w wyborach i módlcie się, abyście wygrali, bo jak się okaże że głowa państwa, czy to p.o., czy inny elekt, będzie mie odmienną wizję polityki, to Wandystan wyjdzie na głupka.

 • Ivo Danuta Karakachanow Śr

  zieeeeew :D

 • Anarchia Napalm Perun

  Ale ja liczę na proces za mój wyczyn. Ale robiłem to w dobrej wierze, dla dobra Mandragoratu.

  Brak naszego głosu w OPM to międzynarodowe samobójstwo. A za moją samowolkę odpowiada Tow. Magov- zrezygnował, nie wyznaczył przedstawicieli, twierdził, że OPM jest nam niepotrzebne i Tow. Czarnecki, ale domyślam się, nie zdążył mnie powołać.

 • Michał Czarnecki

  Nie zdążyłem. Aczkolwiek popieram towarzysza postulaty, zwłaszcza co do Loardii.

 • Krzysztof Kowalczykowski

  Loardia? Nie znam. Znam Lolardię :D

 • Testuje

 • [żeby komentować zaloguj się]