Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Pomysł na konfederację

Marceli Baldachim Khand, 20 maja 2008


Pomysł na Konfederacje

W punktach napiszę, nie jest to akt prawny ale mniej więcej jak to widzę i proszę o komentarze w szczególności przedstawicieli Siostrpaństw, czy w ogóle byliby tym zainteresowani.

DZIAŁ PIERWSZY
KONFEDERACJA

1. Konfederacja tworzona jest przez wolne, niepodległe państwa, które oddają część swoich uprawnień organizacji międzynarodowej, jaką jest konfederacja.

2. Do kompetencji państw członkowskich należy wszystko co nie jest zastrzeżone prawu konfederacji.

3. Do kompetencji konfederacji należy:
1) stworzenie i obsługa strony konfederacji, przy czym prawo konfederacji może określać, na serwerze którego z państw taka strona będzie się znajdowała /myślę o Gnomii na przykład/
a) strona główna zawierałaby ładne linki do państw (z jednej strony)
b) linki do gazet (z drugiej strony)
c) informacje własne
d) linki do inicjatyw wszystkich siostrpaństw
2) stworzenie listy dyskusyjnej konfederacji, przy czym prawo konfederacji może określać, które państwo jest depozytariuszem tej strony /myślę tytaj o Wandystanie/ a nawet w szczególności w pierwszym okresie, gdyby liczba mieszkańców MW przeważała, żeby to była po prostu LDMW
3) karanie za czyny zabronione na terytorium konfederacji (na stronie i liście głównej), przy czym wykonanie kary na terytorium państwa związkowego wymaga już decyzji sądu tego państwa
4) stworzenie id i systemu walutowego
a) id numeryczne, tylko niezbędne dane, imie, nazwisko, id, miejsce zamieszkania wirtualne, miejsce zamieszkania realne, mail i komuniatory, data zamieszkania. Wszystko na plikach integracyjnych dostępnych dla państw członkowskich.
b) system walutowy – w zasadzie dwa systemy – konto przypisane do id i konto na okaziciela.Pliki integracyjne, żeby o tym mówiły banki jako takie, były już domeną państw i ich systemów gospodarczych. Posiadanie id pozwalałoby na „wydobycie” pieniądza np. 1 jednostka pieniądza na dobę, jeśli się zaloguje. A już na przykład w cintrze, jakby się poświęciło pieniądz jako złoto na zabudowę, to kasa szłaby na konto cintra2 na okaziciela (hasło znałbym ja w tym przypadku) i wydobycie złota szło by z tego konta już.
5) polityka zagraniczna
a) zawieranie umów w imieniu konfederacji, w ramach powyższych 1-4 kompetencji. Więc na przykład konwencja o wolności słowa dotyczyłaby wówczas wolności słowa na stronie/liście konfederacji
b) powoływanie przedstawicielstw konfederacji, z nich mogłyby korzystać państwa, które same nie mają przedstawicielstw
c) państwa członkowskie mogą sobie prowadzić politykę zagraniczną jak same chcą, byle nie była ona sprzecza z traktatem o konfederacji

DZIAŁ DRUGI
WŁADZA WYKONAWCZA – KRÓL

1. Myślałem o tytulaturze monarchofaszystowskiej, bo wszędzie mamy republiki – więc na poziomie konfederacji mógłby być taki król ludowy.

2. Król wybierany przez elektorów. Elektorem jest, kto posiadał przez rok obywatelstwo jednego z siostr państw i został powołany na to stanowisko (przy czym o tym póżniej, ale zakładam automat – mieszkasz rok, jesteś elektorem) wyeliminowałoby to słuping. Liczba elektorów byłaby doskonałym miernikiem siły demograficznej państw, bo przy mieszkańcach, czy nawet obywatelach to by były oszustwa możliwe.

3. Król wybierany jest na w drodze elekcji przez ogól elektorów, więszkością głosów. Zrobić może przepis, żeby król mógł być tylko jedną kadencję, a potem następny król musiałby być z innego siostr państwa. Myślę o kadencji półrocznej lub czteromiesięcznej

4. Król sam lub poprzez ministrów których może powołać do poszczególnych zadań
a) zarządza stronami kofederacji,
b) zarządza listą dyskusyjną,
c) podpisuje umowy miedzynarodowe,
d) powołuje i odwołuje ambasadorów

inne kompetencje króla byłyby ograniczone przez parlament o tym póżniej

DZIAŁ TRZECI
SEJM

Liczba posłów: tylu posłów ile v-państw + liczba całkowita (tylu posłów ilu jest elektorów /5) + poseł dodatkowy, jeżeli liczba jest parzysta.

Posłowie przypadający na dane v-państwo:
1) minimum jeden poseł
2) pozostali dzieleni metodą Hare Niemeyera na poszczególne państwa.

Więc na przykład Gnomia ma trzech elektorów, Wandystan 4 elektorów, Morvan 1 elektora (przykładowo). Liczba elektorów łącznie wynosi 8. Więc posłów jest 3 + 1 = 4 ponieważ to liczba nieparzysta to pięciu bo dochodzi dodatkowy poseł. Każde państwo ma po jednym elektorze. Zostają dwaj elektorzy do obsadzenia. Podział jest taki, że MW dostaje 1-go z nich a Gnomia drugiego. I wówczas Gnomia i Wandystan mają po 2-ch, a Morvan po 1-nym elektorze.

Każde państwo wybierałoby sobie posłów według własnego prawa. Wymogiem byłoby przeprowadznie wolnych wyborów. A czy one byłyby w systemie głosów preferencyjnych, czy równych, czy proporcjonalnych, czy większościowych, to już sprawa siostr państw.

Sejm tworzy prawa, konfederalne. Wyraża zgodę na ratyfikację umówi i uznanie państw obcych. Tworzy instytucje konfederacji. Więc jeśli chce powołać muzeum konfedacji to sobie tworzy. Inicjatywę ustawodawczą ma król i on przewodzi sejmowiuDZIAŁ CZWARTY
KOLEGIUM ELEKTORÓW

1. Kolegium elektorów wybierałoby króla o tym było powyżej
2. Kolegium wyrażałoby JEDNOMYŚLĄ ZGODĘ na:
a) zmianę konstytucji konfederalnej;
b) powołanie i odwołanie sędziów konfederacji
==> byłoby to coś w rodzaju liberum weta, tak, żeby interes każdego z państw był chroniony, ale ale byłyby wyjątki:
a) sędzia którego wniosek by dotyczył nie głosowałby jeśli byłby elektorem
b) jeżeli któs zgłosił veto to król mógłby zwrócić się do Sądu o zgodę na ponowne zaproponowanie uchwały Kolegium Elektorów, która byłaby przyjmowana większością już tylko 2/3 głosów. Sąd wydawałby taką zgodę, jeżeli członek kolgium miałby zdaniem sądu na celu jedynie paraliż pracy konfederacji. Sędziowie, którzy zgłosiliby veto w danej sprawie nie orzekaliby. (Ale każde veto byłoby rozpatrywane w osobnej sprawie sądowej – bo w wirtualu funkcje sie nakładają, i tak być powinno)

DZIAŁ PIĄTY
SĄD KONFEDACJI
Jednoinstancyjny. Konstytucyjny w ramach konfederacji, Arbitrażowy dla siostr-państw w razie sposów, za ich zgodą. Karny.

Sędziowie powoływani i odwoływani przez króla za zgodą Kolegium Elektorskiego. Mało ich. Cechujący się wiedzą prawniczą. Ten kto przyjmie sprawę do rozpoznania przewodniczy sądowi. Sąd orzeka w składzie tych sędziów którzy chcą orzekać.

Król powołując i odwołując elektorów byłby ograniczony odwołaniem do Sądu Konfederacji. Nie mógłby odwołać elektora który nie spełniałby przesłanek do odwołania (brak aktywności, działanie w państwie obcym) oraz nie mółby niepowołać tego co by spełniał przesłanki (obywatelstwo, rok domicylu, aktywność tylku w ramach konfederacji)

DZIAŁ SZÓSTY
FINANSE

Jeżeli państwo weszło do unii walutowo-ajdiowej to wówczas, każdy mógłby sobie wyklikać 1 jednostkę walutową. Wówczas dodatkowo państwo członkowskie otrzymywałoby powiedzmy 0,5 jednostki walutowej a konfederacja 0,25 jednostki walutowej. Kwestia wydawania tego byłaoby sprawą wewnętrzną.

DZIAŁ SIÓDMY
Wejście do konsfederacji – poprzez zawarcie umowy z konfederacją. Wyjście – wypowiedzneie tej umowy. Tak samo z przystąpieniem to unii walutowo-ewidencyjnej/

TO TYLE MNIEJ WIĘCEJ

Tak to widzę mniej więcej. Jeden urzędnik wykonawczy – KRÓL. Mało urzędów. Jeden taki naprawdę stały. Duża swoboda dla państw członkowskich.


Jutro prawdopodobnie dodam jak widziałby alternatywne rozwiązanie, czyli unię z KD

Rodzyny

Komentarze

 • Marceli Baldachim Khand

  Zakładam, że w ogóle mogłoby nie być unii walutowo-id-owej. To kwestia już późniejszych decyzji

 • Daniel Rawiński

  Cóż, jestem Prezydentem VRP, ale ostatnio u nas dość szeroka dyskusja o ewentualnej konfederacji. Wszystko jest OK, wręcz bardzo dobrze, ale wciąż nie rozumiem zasady wybory do Sejmu. Jakoś bardzo poplątanie wyjaśniona.

  Pomysł przedstawię Pięciopolanom, zobaczymy, co z tego wyjdzie.

 • Marceli Baldachim Khand

  To tylko pomysł jako taki. Bardzo niejasno zapisany. Po prostu chciałem przedstawić do dyskusji, czy w ogóle jest sens robić akt prawny

 • Zenek Łod Benka

  Ja będę lobbował wśród swoich za.

 • Daniel Rawiński

  U nas wszyscy są za, sens jest

 • Helmut Walterycz

  Swoje zdanie już na ten temat przedstawiłem, lobbując za kompletnie innymi rozwiązaniami systemowymi :)

 • [żeby komentować zaloguj się]