Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Apel autorytetów moralnych

Marceli Baldachim Khand, 19 czerwca 2008


Do redakcji Wandei Ludu wpłynął następujący list otwarty:


List otwarty w sprawie pomówień kandydatów na Prezydenta Mandragoratu Wandystanu


My, niekwestionowane autorytety moralne Mandragoratu Wandystanu jesteśmy zaniepokojeni faktem pomawiania kandydatów na urząd Prezydenta o współpracę z służbami bezpieczeństwa reżimu sarmackiego.


(http://pu.i.wp.pl/?k=MjQ4MjgwNTIsMjg5NDY%3D&f=SB_08.pdf
http://wandystan.eu/wandea2/indexstart.php?co=20080618175526)


Kampania wyborcza, która w swej istocie miała słuchać głosu Ludu Pracującego, zmierza bezpośrednio ku utartym praktykom antyludowym: archiwa monarchofaszystowskich służb bezpieczeństwa maja stać się instrumentem przekreślenia wizerunku i autorytetu robotniczych przywódców awangardy proletariatów, wybitnych synów narodu wandejskiego i bratniego narodu baridajskiego. Wobec bohaterów walki o Niepodległość stosuje się pełnie nienawiści metody reżimu antywandejskiego. Gwałcą one prawdę i naruszają fundamentalne zasady etyczne.

(-) Teodor Maria Berg, krytyk literacki
(-) Izabella Jaruga Buchner, przewodnicząca Fundacji Krystyny Buchner
(-) Bogumił Gąbka-Spieniony
(-) madam Ichnik
(-) Jadwiga Kiełbasa-Krakowska, poetka
(-) dr Khinga Krupin
(-) Bułgamir Lewatywa, redaktor naczelny "Kina i Stalina"
(-) prof. dr hab. Franciszek Modrzew, rektor Politechniki Precelkhandzkiej
(-) mgr. inż. Iwan Schodow, architekt, wynalazca tzn. klatki Schodowa.
(-) Bohdan Stalinowski, agencja "Wand-Tass"

Rodzyny

Komentarze