Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Projekt konfederacji

Marceli Baldachim Khand, 12 września 2008


<

p class="pre">Rodacy! Wysoki Churale! Towarzyszu Trybunie!

<

p class="pre">Przedstawiam projekt nowelizacji Konstytucji Mandragoratu Wandystanu zakładający postawienie Konfederacji Wandejskiej. Projekt ten opracowywałem głównie z towarzyszką Waldemarią z myślą o dalszym zbliżeniu Narodów Gnomiego i Wandejskiego. Ale nie jest to projekt unii. Ten projekt przedstawia nową jakość w polskim świecie wirutalnym i skierowany jest do wszystkich państw wirtualnych pragnących wolności, niepodległości i współpracy.

<

p class="pre">Dlaczego projekt niesie nową jakość? Ponieważ oparty jest całkowitej niezależności wewnętrznej państw członkowskich - kantonów. To co dzieje się na ich serwerach i ich miejscach publicznych: listach, forach itp, jest sprawą tych państw. Prawo konfederacji dotyczy tylko funkcjonowania wspólnotowych instytucji: listy, strony, władz. Ten jasny podział kompetencji pozwala na zachowanie pełnej autonomii kantonów przy silnej pozycji centrali. To model zupełnie inny niż dotychczasowe inkorporacje - ale nie będę pisał więcej - brzmienie projektu, jak myślę, broni się samo. Powiem jedynie, że na przykład gdy ktoś zacznie łamać netykietę na liście dyskusyjnej konfederacji - wówczas w grę wchodzić będzie kodeks wykroczeń konfederacji, ewentualna kara (na przykład moderacja) będzie wykonywana na liście czy stronie konfederacji. Gdy złamie netykietę kantonu - decydować będzie prawo kantonu i kara na jego terytorium. Oczywiście, możliwe będą sytuacje gdy wyrok konfederacji będzie wykonywanay w kantonie czy wyrok kantonu w konfederacji, ale tylko wówczas gdy ustawa konfederacji to przewidująca zostanie ratyfikowana przez kanton i tylko do czasu aż kanton nie postanowi jej wypowiedzieć. Jak widać pełny podział: konfederacji co konfederacyjne, kantonowi co jemu należne. Warto dodać, że kantony mogą swobodnie wypowiadać umowę o konfederacji.

<

p class="pre">Czy projekt jest korzystny dla Wandystanu? Tak, bo nie tworzymy nowych urzędów nadrzęnych, co doprowadziłoby do rozmycia aktywności. W dużej mierze de facto kontynuować będziemy układ siostrpaństwowy z Gnomią, tyle że w końcu ze wspólną polityką zagraniczną, w którym przedstawiciele Gnomii będą we władzach konfederacyjnych. Jest to realizacja dokrtyny Winnickiego, która zakłada że rozmycie ssie paukę. Kanton Wandystański stanowić będzie centralny, stołaczny kanton Konfederacji. LDMW będzie jednocześnie LDKW, urzędy konfederacji - urzędami wandejskimi. Dzięki temu będziemy centrum wymiany myśli wszystkich krajów. Co zyskają kantony? Możliwość uczestnictwa i wpływu na władze centralne. Dla małego państwa - które jest zbyt małe na stałą aktywność - sytuacja wymarzona. Rozwiajmy się wewnętrznie, ale ponieważ jesteśmy mali to atrakcją w chwilach gorszej koninktury może być wspólna lista.

<

p class="pre">Czy jest to kolejna inkorporacja? Nie - bo państwa mają prawo wyjścia. Nie - bo żadna sarmacka inkorporacja nie dawała tak szerokich uprawnień państwom członkowskim. Jedynie unia wandejsko-sarmacka dawała Wandystanowi zbliżoną w Sarmacji - ale odbierała niepodległość. Sarmacja miała znaczny wpływ na życie Wandystanu, a Wandystan na życie Sarmacji. Nasz układ zakłada jasny podział kompetencji: na zasadzie nieingerowania centrali w kanton i prawa kantonu w centralę (wpływ kantonu wynika z zasady przedstawicielstwa, a nie mechanizmów sprzyjających jedynie obstrukcji). Dodatkową różnicą konfederacji a unii wandejsko-sarmackiej jest to, że Wandystan udowodnił, że jest państwem dotyczmujących umów i przestrzegającym prawa. Jako państwo praworządne - dajemy pełną gwarancję przestrzegania norm. O innych inkorporacjach w Sarmacji w ogóle nie warto wspominać. To dwa modele: zniewolenie contra wolność; wasalizm vs niepodległość.

<

p class="pre">Poniżej przedstawiłem tekst konstytucji po znowelizowaniu. Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany, czarnym dotychczasowy tekst, przekreślono frazy uchylone.

<

p class="pre">Po tekście jednolitym - prezentuję już właściwą treść ustawy nowelizującej - którą zgłaszam oficjalnie. Pragnę, żeby tow. Trybun niezłocznie rozpoczął debatę i jak najszybciej zarządził głosowanie. Jest to istotna kwestia, bo potrzebujemy takich zmian.

Tu zapoznasz się z tekstem nowelizacji

Rodzyny

Komentarze