Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Monarchofaszystowski apel Pana z Sarmacji

Aborcjusz Struszynski, 4 sierpnia 2009


Towarzysze! Na tej o to skromnej i nie winnej stronie – petycja.sarmacja.org/149/ - możemy przeczytać o tym, jak znany większości nam reakcjonista ob. Łaski, apeluje do swych rodaków o to, aby rozwiązać OPM i wysłać Mandragorat z Dreamlandem do „innej piaskownicy”. Towarzysze! Swego czasu, niechlubnie Wandystan był częścią Sarmacji, a wówczas krzyczano do nas: won, precz, wynocha, „do innej piaskownicy”. No i poszliśmy, czcigodni Towarzysze, do tej innej piaskownicy. I co? I dziś wołają, abyśmy poszli do jeszcze innej! Towarzysze! Czyżby ob. Łaski nawoływał, aby Mandragorat i Królestwo Dreamlandu miały wynieść się poza internet?

Towarzysze! Cały ten apel ob. Łaskiego jest niczym innym, jak płytkim, populistycznym błazeństwem, od którego czuć swąd rasistowskiego ruchu niejakiego Bazylego. Ob. Łaski nawołuje, prosi i błaga lud Sarmacki, aby ten poszedł i rozwiązał OPM, przegnał delegatów, powiesił przewodniczącego, zaś na gruzach wybudował nową organizację. OPM jest złe, ponieważ jako ponadnarodowa organizacja skupia przedstawicieli różnych państw, z których każdy wypowiada się we własnym imieniu i broni interesów swojego narodu. A w związku z tym, nie wypowiada się w imieniu ob. Łaskiego, ani nie broni interesów ob. Łaskiego, czy narodu ob. Łaskiego. Każdy delegat w OPM śmie mieć, niekiedy podobne, niekiedy inne, ale zasadniczo własne zdanie! Najwyraźniej w opinii ob. Łaskiego kraj, jaki śmie uprawiać własną, autonomiczną politykę zagraniczną jest krajem „złym”, bowiem niektóre z tych decyzji już są, bądź kiedyś będą, nieco inne, niż życzyli by sobie tego Panowie z Sarmacji. Ta nowa organizacja, jaka ma powstać na gruzach OPM, jeszcze nazwy nie posiada. My jednak, wybiegając w przyszłość, możemy ją roboczo utytułować jako Organizację Narodów Zjednoczonych i Tylko Tych Narodów Zjednoczonych, Które Biją Brawo Zawsze i Wszędzie Cokolwiek Sarmacja Uczyni. Ta nowa organizacja ma natomiast określone cele. Co więcej, są to cele dotychczas nieznane międzymikronacyjnym organizacjom, obce w polskojęzycznym świecie wirtualnych państw, jakich to celów OPM nawet nigdy nie pomyślała realizować. Ta nowa organizacja ma „respektować prawa własnych członków” (tj. tych, którzy nie mają własnego zdania i w polityce zagranicznej czynią to, co im ob. Łaski nakaże), „szanować pokój” (tj. pokój na tych ziemiach, które w polityce zagranicznej robią to, co im ob. Łaksi nakaże), oraz „respektować wolę dobrej POZYTYWNEJ współpracy” (tj. oczywiście wola współpracy z Sarmacją będzie bardzo pozytywna i pełna dobrej woli, o ile członkowie nie zechcą mieć własnego zdania i własnej polityki zagranicznej). Ob. Łaski, między wierszami swego dowcipnego apelu gromi w stronę różnych państw i państewek. Otóż, niechaj każdy jeden kraj, który w tych ciężkich czasach odważy się na własną, autonomiczną, niezależną myśl w polityce zagranicznej liczy się z tym, że w pewnym momencie podejmie tę magiczną decyzję, która jest nie po myśli ob. Łaskiego. Wówczas to ob. Łaski wypowie stosunki międzynarodowe w imieniu Sarmacji i ordynarnie każe „wynosić się do innej piaskownicy”! Prawda imperialistycznego monarchofaszyzmu jest taka, że myśleć może tylko jeden: monarchofaszysta. Stoi przeto przed lustrem, podziwia swoje odbicie i delektuje się barwą własnego głosu, pełnego pochwał i zachwytów pod własnym adresem. Ktokolwiek zaś nie stanie obok, nie będzie wpatrywał się z rozmarzonymi oczkami, słuchał z zachwytem i potwierdzał jedynej słusznej prawdy, zostanie uznany za „złego”. Tak właśnie politykę zagraniczną, nie tylko swojego kraju, ale i w ogóle, widzi ob. Łaski. Państwa, które posiadają zdolność myślenia i myślą, podejmują własne decyzje zgodne z własnym punktem widzenia i interesem, będą państwami „osi zła” - nie-aryjskimi krajami ludzi brudnych genetycznie. Jedynie słuszną linię bieli prezentuje bowiem ob. Łaski. Co więcej, to nie tylko wizja polityki zagranicznej własnego kraju. To wizja polskiej społeczności międzymikronacyjnej, jakiej trzeba narzucić taki punkt widzenia. Albo ktoś będzie z ob. Łaskim, albo ten go wyrzuci z internetu! Co za groźba!

Rodzyny

Komentarze

 • Struszynski puknij się Pan w łeb. To jest forma sondy(jak autor zaznaczył), a nie żaden apel, a nawet jego poglądy. Łaski nie był Bazylianinem - bo nie chciał być, a teraz nie pełni żadnej funkcji w v-świecie, więc daj mu Pan święty spokój.

 • Aborcjusz Struszynski

  Faktycznie! Jest to sonda, która nie ma nic wspólnego z poglądami politycznymi, nie ma też charakteru apelu, pod którym podpisują się zwolennicy, bowiem mogą podpisać się również, dzięki Wandzie, przeciwnicy. Rzeczywiście też, bardzo słuszna uwaga, zamieszczenie takiej apolitycznej sondy, podpisanie się pod nią, jest jedynie działalnością kuriera pizzy, wszak kurier jedynie dostarcza towar, nie produkuje go. Macie rację, kimkolwiek jesteście. Świecką rację. Pukam się więc w czoło, że śmiałem odpisać publicystyką na publicystykę (co prawda w formie sondy) domagającą się wysłania conajmniej dwóch państw "do innej pisakownicy" i rozwiązania OPM. Przecież to taka mała, zupełnie pozbawiona treści idea, nie mająca w sobie nic gorszącego, a już na pewno niektórych obywateli jednego z tych państw, członka OPM.

 • Aborcjusz Struszynski

  errata - koniec: nie mająca w sobie nic gorszącego, a już na pewno nie gorsząca niektórych obywateli jednego z tych państw (co to do innej piaskownicy miały by być, wg. sondy, wysłane), które to państwo jest członkiem OPM. No.

 • Michał Czarnecki

  Łaskiego w wór, a wór o mur!!!

 • Lord Darth Kanzler

  Pan Łaski rzucił w nocy tytułem diuka. To kolejna ofiara monarchofaszyzmu. Aczkolwiek wyraźnie zasłużona.

 • Marceli Baldachim Khand

  Kwoli testu

 • Marceli Baldachim Khand

  Dobra, przechodzę z testami tu

 • Marceli Baldachim Khand

  Teraz?

 • Anarchia Napalm Perun

  Brawo Tow. Struszyński! Podżeganie do wojny Sarmacji z Dreamlandem i jego sojusznikiem MW to efekt jakiejś choroby. I mówię to obecnie jako obywatel sarmacki.

 • Aborcjusz Struszynski

  Idea rozwiązania stosunków dyplomatycznych, idea rozwiązania OPM by w jej miejsce powołać "naszą" OPM, idea izolowania jakichkolwiek państw, idea doszukiwania się w każdym działaniu władz Dreamlandu wrogości względem Sarmacji (od czasów TomBonda, kurwa), wreszcie idea patrzenia na mikronacje jak na "swoich" i "nie swoich" to rzecz warta tępienia, wyraz jakiejś prymitywnej tępoty i ciasnoty. Tymczasem zapraszam wszystkich do Genosse, zarówno Dreamlandczyków, jak i Sarmatów, włącznie z ob. Łaskim. Bardzo boleję nad zastojem urbanistycznym miasta i planuję rozbudowę. Mam szczerą nadzieję, że tym razem uda się postawić na nogi sektor usług i przemysłu, oraz ambasady.

 • Aborcjusz Struszynski

  Dodam, co może umknęło - bez względu na oficjalne stosunki dyplomatyczne i temperaturę list dyskusyjnych, biznes to biznes i GWS jest otwarte dla przedsiębiorców z różnych stron świata, zaś stołeczni urzędnicy wkrótce będą mogli zapewnić należyty hosting i oryginalny web design. Ktoś chętny?

 • Anarchia Napalm Perun

  Może ja?

 • [żeby komentować zaloguj się]