Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Doktryna polityki zagranicznej

Palpatyn Zgonarcha Lepki, 12 grudnia 2009


Mandragorat Wandystanu, kraj stojący na straży Rewolucji, będący powiernikiem nauk towarzysza Zenona „Wandy” Przepżechowicza, jego twórczego wkładu w nowoczesny marksizm-leninizm i maoizm-hodżyzm; pamiętając o wiekopomnym wkładzie wandyzmu-koniecczyzmu oraz khandyzmu-winnicczyzmu w dorobek światowej myśli politycznej, filozoficznej, ekonomicznej, estetycznej oraz moralnoetycznej, zobowiązuje się nieść kaganka Rewolucji, wolności, swobody wypowiedzi oraz gwarancji pluralizmu, poszanowania własności, indywidualizmu i władzy spoczywającej w rękach ludu, choćbyśmy mieli w tym celu użyć broni białej, palnej, artyleryjskiej, rakietowej, pancernej, masowego rażenia takich jak atomowa, biologiczna czy chemiczna, psionicznej, magicznej, chowańców, oswojonych bestii, nieumarłych, baśniowych stworów, kosmitów, a nade wszystko nas samych, będących w obronie naszych wartości, również na obcym terytorium, kurwa, jak brzytwy!

Mandragorat Wandystanu, prowadząc swoją politykę zagraniczną, zdecydowanie sprzeciwia się polityce imperializmu i niszczeniu indywidualnego charakteru każdej mikronacji.

Mandragorat Wandystanu dążyć będzie do zacieśniania i rozwijania międzynarodowych kontaktów i stosunków głównie na polach polityki, kultury i nauki. Jako dodatkowe pola współpracy rozpoznajemy współpracę wojskową, gospodarczą i sportową. W celu realizacji takich stosunków Mandragorat Wandystanu czynnie będzie budować i uczestniczyć w międzynarodowych organizacjach i inicjatywach.

Dyplomacja Mandragoratu Wandystanu kieruje się zasadą równości wobec prawa międzynarodowego wszystkich podmiotów o charakterze mikronacji istniejących w przestrzeni świata wirtualnego. Przedstawiciele Mandragoratu Wandystanu rozwijać będą stosunki międzynarodowe ze wszystkimi krajami, które prowadzą politykę zagraniczną opartą na poszanowaniu wolności i nie prowadzą działań nacechowanych imperializmem czy wrogością wobec Ludu Pracującego Miast i Wsi.

Mandragorat Wandystanu z przychylnością przygląda się i będzie wspierać rozwój nowych państw wirtualnych opartych na wartościach zbliżonych naszym, w tym szczególnie poprzez wsparcie inicjatyw politycznych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych, a także poprzez zacieśnianie stosunków bilateralnych. Wandystanu dążyć będzie do rozwijania szczególnych stosunków dyplomatycznych w ramach porozumień pomiędzy Państwami Siostrzanymi, a także i przede wszystkim z Królestwem Dreamlandu, Monarchią Austro-Węgier, Zjednoczonym Królestwem Brugii, Królestwem Surmenii.

Traci ważność Edykt komisarza ludowego spraw zagranicznych
z dnia 8 lipca 2009 - Doktryna polityki zagranicznej Mandragoratu Wandystanu

Niniejszy Edykt wchodzi w życie w dniu ogłoszenia i poleca się przedstawicielom dyplomatycznym Mandragoratu Wandystanu stosowanie zasad tu opisanych natychmiast.


(-) Palpatyn Zgonarcha Lepki
Komisarz Ludowy Spraw Zagranicznych
Mandragoratu Wandystanu

Rodzyny

Komentarze