Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Zongya: Codzienność na straży granic

Ivo Danuta Karakachanow Śr, 27 lutego 2011


z LDMW:

Czołem Towarzysze!

Niniejszy reportaż ma przybliżyć nieco wierną służbę żołnierzy Zongyańskiej Armii Ludowej na granicach, w szczególności na granicy strefy buforowej z Sułtanatem Al Rajn.Strefa ta jest najbardziej zmilitaryzowanym rejonem w całym Mandragoracie. Na tym niezbyt długim odcinku stacjonuje 2/3 całej ZAL. Pełnią oni swoją wartę, chroniąc Zongyę i Wandystan przed napływem barbarzyństwa i neokidyzmu z sąsiedniego Wezyratu Al Farun - części Federacji Al Rajn. Na całej długości, w pierwszej linii stoją żołnierze kolejnych dywizji piechoty, sformowanych w Korpusie Obrony Strefy Buforowej. Cała linia graniczna umocniona jest kilkoma liniami zasieków, polami minowymi oraz licznymi posterunkami,strażniczymi. Grubość wewnętrznej strefy obronnej po naszej stronie liczy od 5 do 10 kilometrów.

Na tyłach właściwej linii obronnej czujność nie ulega zmniejszeniu. Między najbliższymi strefy miejscowościami i wsiami krążą patrole Milicji Ludowej, strzegące, czy żaden szpieg nie przeniknął przez granicę. Dotychczasowa stuprocentowa skuteczność systemów obronnych nie jest w żadnym razie wymówką do bylejakiego spełniania obowiązków - milicjanci tryskają energią, czujnością i podejrzliwością.

Ważną rzeczą jest również wzmocnienie świadomości, czujności rewolucyjnej i moralności socjalistycznej wszystkich mieszkańców rejonu przygranicznego. Z tego też powodu protonat Sangjang stale kieruje w ten region swoich najzdolniejszych pracowników, w tym członków gwardii protońskiej, którzy z jednej strony przekazując zasady ludowej samoobrony, zarówno fizycznej, jak i ideologicznej, sami pełnią również funkcję strażników i patrolujących.

Jak widać, mieszkańcy Wandystanu mogą spać spokojnie, wiedząc, jaka siła strzeże najbardziej niebezpiecznej z granic państwa.

<

p>PTR

Fotorelacja:
- towarzyszka Mu
Lei przy jednym z posterunków
- patrol Milicji
Ludowej za strefą przygraniczną
- trening gwardii
protonatu Sangjang

Rodzyny

Komentarze