Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Trzy nowe inicjatywy jednego wieczora!

Aborcjusz Struszynski, 1 maja 2011


Towarzysze! Obywatele! Niniejszym ogłaszam Wam w tym nocnym i kieszonkowym wydaniu Wandei Ludu, jako news tak szybki, jak błyskawica, że w noc z z 30 kwietnia na 1 maja w Mandragoracie Wandystanu pojawiły się trzy (cyfrowo: 3) nowe inicjatywy oparte na Systemie Stron Wandejskich:

(1) Państwowe Gospodarstwo Rolno-Doświadczalne im. Mandragora Czarneckiego ogłosiło z dumą o największym sukcesie wandejskiej myśli rolniczo-hodowlanej: odkryciu mobilnej kukurydzy! Dzięki skrzyżowaniu kukurydzy z genami pasikonika uzyskano wytwór rolniczy o wielkich walorach spożywczych i bojowych. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się także, iż dzięki właściwemu treningowi, mobilna kukurydza daje się zjeść prawowitym bolszewikom, zaś monarchofaszystom, nawet głodującym, będzie się wymykać z rąk i ust. Gospodarstwo im. Mandragora Czarneckiego ulokowane jest w sąsiedztwie największej wandejskiej przechowywani szkodników społecznych, obozu Engels III. Szefem tej postępowej placówki jest absolwent kursu korespondencyjnego "Żryj zdrowo, sraj zdrowo", tow. Eutanazy Robur-Warzony, zaś jego zastępcą - tow. Ivo Maria "Ingawaar" de Folvil-Arped vel. Csepel, pełniący w Gospodarstwie również funkcje Inseminatora, Egzaminatora, Eksperymentatora i Pszczelarza. Odkrycie mobilnej kukurydzy jest bodaj największym sukcesem myśli rolniczo-technicznej od 1924 roku, kiedy to wynaleziono stonkę i koniczynę. Odkrycie to, dokonane w Wandystanie, dowodzi słuszności socjalistycznej reformy rolnej i jej zwycięstwa nad zwykłym sadzeniem kartofli po krzakach, chałupniczym wypasem krów i feudalizmu, co to monarchofaszyści fałszywie nazywają polityką rolną. Tych z Was, którzy pragną bliżej zapoznać się z Gospodarstwem i jego epokowym odkryciem, zapraszamy pod ten adres: wandystan.eu/w/Gospodarstwo::

(2) Kolejną inicjatywą jest zaś zwięzły help dla użytkowników Systemu Stron Wandejskich, znajdujący się pod adresem: wandystan.eu/w/Pomoc. Autorem tego opracowania jest: tow. Ivo Maria "Ingawaar" de Folvil-Arped vel. Csepel, zastępca szefa Gospodarstwa, o jakim wspomniano powyżej. Pomoc dla edytorów C**Kommandera zrecenzował sam twórca Systemu Stron Wandejskich, tow. Czerwony Kapturek, wykrzykując same superlatywy i domagając się wysokiego, państwowego odznaczenia. Tj. domagając się odznaczenia wysokim państwowym medalem, orderem, dyplomem itd. Tzn. domagając się, aby odznaczony został tow. Ivo. Słusznie! To jest, używając magicznego języka proletariatu, zajebista inicjatywa! Używając zaś języka partyjnego, inicjatywa jest niezwykle pożyteczna społecznie!

(3) Trzecią inicjatywą, jaką pragnę towarzyszom przybliżyć, jest z kolei inicjatywa tow. Czerwonego Kapturka: Wandejska Książka Telefoniczna. Dzięki tow. Kapturkowi, każdy z Was może teraz wygodnie usiąść w fotelu, otworzyć tę książkę i wybrać numer bezpośredniego połączenia z dowolną inicjatywą, jaka tylko istnieje na ojczystej ziemi. Choć dotychczas mieliśmy różne katalogi stron i inicjatyw, po raz pierwszy w dziejach mamy katalog w pełni profesjonalny, zawierający nawet skromy spis treści. Oto adres: wandystan.eu/w/Katalog::

Rodzyny

Komentarze