Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

[WPRD] W poszukowaniu ultima ratio republici

Polyna, 23 kwietnia 2014


Panująca w Winnicy-Radziecku atmosfera wzburzenia społecznego przeciw obalonej władzy okupacyjnej nie ustaje. Mimo nieustannego zagrożenia interwencją zbrojną armii Księstwa S****cji przeciw nowopowstałej republice, mimo trwającego wciąż stanu mobilizacji dawniej ZOOM w Winnicy, dzisiaj już Armii Zielonej, nie ustaje także jednak praca na wandejskich uczelniach.

Imgur

Wręcz przeciwnie – naukowcy pracujący znanej na całym v-świecie uczelni rolniczej-i-nie-tylko Szkole Głównej Rolnictwa i Sadownictwa w Winnicy pracują nad nowym projektem naukowym, ważnym dla bezpieczeństwa nowopowstałej Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej. Ponieważ siły zbrojne republiki nie byłyby w stanie poradzić sobie z przeważającymi liczebnie siłami zbrojnymi większych państw burżuazyjnych, konieczne stało się opracowanie Wunderwaffel, broni która potrafiłaby przyczynić się do zwycięstwa nad wrogimi siłami najeźdźcy.

Dlatego też rozpoczęto prace nad projektem Aleksander Nowak, mającym na celu wskrzeszenie technologii dość już zapomnianej, ale takiej która daje najlepsze efekty. Dzięki informacjom przekazanym z Winktown, SGRiS weszła w posiadanie częściowych informacji o bombie słomno-gromnej, po raz pierwszy użytej przez, jak to można się domyślić, Republikę Słomagromu, i nad tym właśnie typem broni trwają prace.

Tak naprawdę przekazane nam informacje są dość skąpe — tłumaczy nam kirerowniczka projektu, prof. dr reh. Wagina Ojuszminalda DeLapétomane — i prawdopodobnie bedziemy musieli włożyć sporo wysiłku, by udało nam się zrekonstruować tą zapomnianą technologię. Jednocześnie ze względu na ważność projektu dla naszego społeczeństwa, prace nad nim idą pełną parą, a część naukowców została nawet przeniesiona do nas z innych projektów, żeby można było tą pracę przyspieszyć.

Kiedy zostanie zbudowany pierwszy działający prototyp bomby słomno-gromnej – nie wiadomo.

Liczymy na to, że będziemy mogli zademonstrować działanie bomby już pierwszego maja, w Święto Pracy — dodaje tow. DeLapétomane. Miejmy nadzieję, że stanie się to jednak jeszcze przed rozpoczęciem ewentualnej inwazji Księstwa S****cji na młode państwo.

Rodzyny

Komentarze