Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

[WPRD] Oświadczenie Komisary w sprawie SoGo

inż. Max Zwell, 26 kwietnia 2014


SoGo

W związku z wolą ludu pracującego Sodomy i Gomory, wyrażoną w manifeście z dnia 25 kwietnia 2014 opublikowanym w Wandei Ludu, uznaję region SoGo za nieodłączalną część terytorium Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej.

Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją, nadaję tow. Akademikowi Tradycji Wileńskiemu obywatelstwo Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej.

(—) Paulina Natalia Wileńska, komisara WPRD

Rodzyny

Komentarze