Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

WYNIKI WYBORÓW

Alojzy Pupka, 3 stycznia 2015


Ludowa komisja wyborcza na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2015, w środku nocy, zasnęła nad protokołami, zaraz po tym jak stwierdziła, że na pewno wygrywa PSL. Rano jednak wstała i po szczegółowym przeanalizowaniu protokołów nadesłanych z obwodowych komisji wyborczych we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach wandejskich, podaje do wiadomości wyniki wyborów przeprowadzonych w dniach 1-2 stycznia 2015 roku.


Do głosowania uprawnionych było 12 osób. Głosy oddało 8 osób, a zatem frekwencja wyniosła ⅔. Głosy rozłożyły się następująco:

Pretor
 • Prezerwatyw Tradycja Radziecki − 3 głosy
 • Helmut Walterycz − 3 głosy
 • Sukces Dupostrzał Zwell − 2 głosy
Cenzor
 • Prezerwatyw Tradycja Radziecki − 3 głosy
 • Helmut Walterycz − 1 głos
 • Sukces Dupostrzał Zwell − 3 głosy
 • Alojzy Pupka aka Wziernik V − 1 głos
Trybun
 • Prezerwatyw Tradycja Radziecki − 2 głosy
 • Helmut Walterycz − 0 głosów
 • Sukces Dupostrzał Zwell − 0 głosów
 • Alojzy Pupka aka Wziernik V − 6 głosów

W wyborach Trybuna większość uzyskał i urząd obejmuje Alojzy Pupka (Wziernik V).

W wyborach pretorskich i cenzorskich po dwu kandydatów uzyskało tę samą, najwyższą, ilość głosów. Co za tym idzie, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury pomiędzy Prezerwatywem Tradycją Radzieckim a Helmutem Walteryczem w celu wyłonienia nowego Pretora, oraz pomiędzy Prezerwatywem Tradycją Radzieckim a Sukcesem Dupostrzałem Zwellem w celu wyłonienia nowego Cenzora.

Druga tura wyborów zostanie przeprowadzona niezwłocznie, w dniach 4-5 stycznia 2015 roku.

Rodzyny

Komentarze