Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Nowość na kolektywie muzycznym

Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, 19 października 2015


Tow. Ekskomunik Spacjusz Kałamanawardze, w ramach spontanicznego czynu społecznego oraz umacniania estetycznych zdobyczy kulturowych Mandragoratu Wandystanu, postanowił wkroczyć na wandny kolektyw muzyczny z nową propozycją dla radioodbiorników tow. słuchaczy.

Kałamanawardze, działając pod pseudonimem Экскомуник かわまなWARぜ, proponuje tow. słuchaczom muzykę rewolucyjną w treści i estetyczną w formie, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologicznych z Ludowego Laboratorium Komputerowego, tj. Syntezatora Dźwięków XD-ELEKTRON.

Na razie uszom tow. słuchaczy ukazał się debiutancki utwór GWS☭Nights, lecz Kałamanawardze zapewnia zwiększenie produkcji swoich prac na kolektyw muzyczny.


Niestety! Podany w tym artykule link do serwisu Soundcloud (https://soundcloud.com/war-872677713/gwsnights) jest błędny. Możliwe że serwis jest niedostępny, nagranie zostało usunięte lub przeniesiono je pod inny adres. Jeśli wiesz jak to naprawić, skontaktuj się z osobą opiekującą się Wandeą Ludu, czyli Alojzym Pupką.

Syntezator Dźwięków XD-ELEKTRON Syntezator Dźwięków XD-ELEKTRON

Rodzyny

Komentarze