Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Ludzie bez kapeluszy - renegat będzie renegatować

Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 9 grudnia 2015


fcuk

Prepostera Dildo Leninowiczowa, od zeszłego roku nowa Matka Przełożona zakonu Sióstr Cygaretek emocjonalnie reaguje na sensacje renegata Wandera, który w sarmackiej prasie opowiada o "klęsce Wandystanu" i bez mydła wchodzi w książece dupsko Tomasza Iva Huga choć sam był jednym z sygnatariuszy deklaracji trzeciej niepodległości.

Spójność i sensowność wypowiedzi widać w poszczególnych cytatach:

O przyczynach "upadku" MW: "swoją rolę odegrała też z pewnością niekorzystna dla demokratycznego wizerunku państwa, autorytarna działalność niektórych głów państwa wandejskiego"

O ustroju w Sarmacji: "uważam, że demokratyzacja poszła jednak za daleko (...) będę działał na rzecz przywrócenia większych uprawnień Księciu."

Rodzyny

Komentarze