Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Wandystan VS Monarchofaszyzm [Ostateczne Starcie]

Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, 13 stycznia 2016


Okładka

Экскомуник かわまなWARぜ (Profil Artysty)

Wandystan VS Monarchofaszyzm [Ostateczne Starcie].mp3

Niestety! Podany w tym artykule link do serwisu Soundcloud (https://soundcloud.com/war-872677713/wandystan-vs-monarchofaszyzm-ostateczne-starcie) jest błędny. Możliwe że serwis jest niedostępny, nagranie zostało usunięte lub przeniesiono je pod inny adres. Jeśli wiesz jak to naprawić, skontaktuj się z osobą opiekującą się Wandeą Ludu, czyli Alojzym Pupką.

Rodzyny

Komentarze