Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Uwielbienie

Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, 19 lutego 2017Ze strony kibucu (LINK):

Synagoga Świecka "Świeccznica" pw. Wszystkich Świeckich jest domem spotkań kibucniczek i kibucników, w którym studiuje się Nauki Wandowe. Najważniejszym przedmiotem w Świeccznicy są Zwoje Objawień Najstarszych które uroczyście odczytuje się w trakcie Uwielbienia obchodzonego w każdy Szabat.

Charakterystycznym elementem Uwielbienia jest przyjęcie Wytrysku Wandy pod symboliczną postacią dietyloamidu kwasu lizergowego. Wytrysk Wandy wprowadza uczestników uroczystości w stan łaski uświecczającej, w efekcie którego wychwala się Tow. Żenadę, Tow. Wandę i Wszystkich Świeckich.

Uwaga! goa 604 303 psytrance wandatrance.

Rodzyny

Komentarze

 • Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

  Obiecuję, że to już ostatnie 604, jakie usłyszycie w projekcie Ekskomunik. Następne elektro będzie bardziej konwencjonalnym techno.

 • Alojzy Pupka

  Ja tam nie mam nic przeciwko byłym skarlandzkim koloniom i ich muzyce do brania narkotyków do. Btw, chyba nigdy jeszcze nie było „indyjskiej” w duchu mikronacji, c'nie?

 • Prezerwatyw Tradycja Radziecki

  Coś było. Maharadżat Tirimurdzi? Ale nie dam głowy. Plus kojarzę że coś się jeszcze przewijało na Forum Mikronacji kiedy jeszcze działało.No i w Al Rajnie był tamtejszy buddyzm jako alternatywa dla "yslamu".

 • Alojzy Pupka

  Tirimuricośtam kojarzę że w ogóle było, ale nie pamiętałem odniesień klimatycznych. Religie w Rajnie to chyba w ogóle był tylko pretekst do ścinania głów itp.? Czy jakoś to było rozwinięte sensowniej?

 • Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

  Al Rajn nie rozwinął nic poza hardym kloningiem. Zatopienie Al Rajnu było najlepszą rzeczą, jaką ta mikronacja mogła dać dla mikroświata.

 • [żeby komentować zaloguj się]