Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

68. rocznica urodzin tow. Illianowicza

Jezus Ipanienko, 15 czerwca 2017


Postępowa ludność Illianowiczańskich Żuzów Krakozji uczciła 15 czerwca sześćdziesiątą ósmą rocznicę urodzin tow. Władimira Karola Illianowicza. Najjaśniejszy Uśmiech Krakozjańskiego Nieba był wybitnym mężem stanu, dzięki któremu Krakozja rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej.

Obrazek – Towarzysz Illianowicz

Główne obchody rocznicy urodzin tow. Illianowicza odbywały się w stolicy Krakozji – Illianowiczowsku. Całe miasto przybrało odświecką szatę. Gmachy instytucji państwowych i zwykłych domów mieszkalnych zostały udekorowane ogromnymi portretami tow. Illianowicza oraz flagami Krakozji i Wandystanu.

Rocznica urodzin tow. Illianowicza była uczczona radośnie i z należnym szacunkiem przez wszystkich Krakozów – od robotników i chłopów aż po prostych urzędników. Do Miasta-Słońce Illianowiczowska zjechały delegacje z najdalszych zakątków Krakozji oraz innych regionów Wandystanu, by wspólnie złożyć wieńce w mauzoleum tow. Illianowicza oraz żeby przedyskutować perspektywy dalszego odbudowywania Illianowiczańskich Żuzów Krakozji i dokonać wizytacji na licznych placach budowy.

Uroczyste akademie odbyły się także w pozostałych miastach, miasteczkach, wsiach i osiedlach Krakozji. Jak cała Krakozja długa i szeroka, we wszystkich zakładach pracy, bazach wojskowych, na uczelniach i w szkołach średnich, w instytucjach społecznych i spółdzielczych – wszędzie krakozjaccy przedstawiciele postępowego ludu pracy pragnęli złożyć dowody uznania i wdzięczności towarzyszowi Illianowiczowi. Podczas przerw w pracy, robotnicy organizowali spontaniczne wiece i masówki, w których wygłoszono przemówienia wspominające życie tow. Illianowicza, życie poświęcone w całości Krakozji i problemom Krakozów, życie bezgranicznie stroskane walką o szczęśliwe, socjalistyczne jutro, życie niestrudzenie skupione na walce z monarchofaszyzmem, wreszcie: życie czerpiące garściami z nauk towarzysza Wandy.

Rodzyny

Komentarze