Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

68. rocznica urodzin tow. Illianowicza

Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, 15 czerwca 2017


Postępowa ludność Illianowiczańskich Żuzów Krakozji uczciła 15 czerwca sześćdziesiątą ósmą rocznicę urodzin tow. Władimira Karola Illianowicza. Najjaśniejszy Uśmiech Krakozjańskiego Nieba był wybitnym mężem stanu, dzięki któremu Krakozja rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej.

Obrazek – Towarzysz Illianowicz

Główne obchody rocznicy urodzin tow. Illianowicza odbywały się w stolicy Krakozji – Illianowiczowsku. Całe miasto przybrało odświecką szatę. Gmachy instytucji państwowych i zwykłych domów mieszkalnych zostały udekorowane ogromnymi portretami tow. Illianowicza oraz flagami Krakozji i Wandystanu.

Rocznica urodzin tow. Illianowicza była uczczona radośnie i z należnym szacunkiem przez wszystkich Krakozów – od robotników i chłopów aż po prostych urzędników. Do Miasta-Słońce Illianowiczowska zjechały delegacje z najdalszych zakątków Krakozji oraz innych regionów Wandystanu, by wspólnie złożyć wieńce w mauzoleum tow. Illianowicza oraz żeby przedyskutować perspektywy dalszego odbudowywania Illianowiczańskich Żuzów Krakozji i dokonać wizytacji na licznych placach budowy.

Uroczyste akademie odbyły się także w pozostałych miastach, miasteczkach, wsiach i osiedlach Krakozji. Jak cała Krakozja długa i szeroka, we wszystkich zakładach pracy, bazach wojskowych, na uczelniach i w szkołach średnich, w instytucjach społecznych i spółdzielczych – wszędzie krakozjaccy przedstawiciele postępowego ludu pracy pragnęli złożyć dowody uznania i wdzięczności towarzyszowi Illianowiczowi. Podczas przerw w pracy, robotnicy organizowali spontaniczne wiece i masówki, w których wygłoszono przemówienia wspominające życie tow. Illianowicza, życie poświęcone w całości Krakozji i problemom Krakozów, życie bezgranicznie stroskane walką o szczęśliwe, socjalistyczne jutro, życie niestrudzenie skupione na walce z monarchofaszyzmem, wreszcie: życie czerpiące garściami z nauk towarzysza Wandy.

Rodzyny

Komentarze