Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

ustawa prezydencka o wyrazeniu zgody na podpisanie umowy miedzynarodowej

Anarchia Napalm Perun, 30 sierpnia 2007


Wyraza sie zgode na ratyfikacje umowy pomiedzy Mandragoratem Wandystanu a
Wolna Republika Morwanu

Zalacznik do ustawy stanowi umowa pomiedzy Mandragoratem Wandystanu a
Wolna Republika Morwanu

Kazdemu czlonkowi Churalu Ludowego przysluguje sprzeciw wobec ustawy
prezydenckiej w terminie 5 dni. Wowczas Chural moze odrzucic ustawe.

Zalacznik:

Art. 1.
Mandragorat Wandystanu i Wolna Republika Morvan jako państwa
siostrzane realizują zasady braterskiego współistnienia.

Art. 2.
Mieszkańcy Mandragoratu Wandystanu mogą na terytorium Wolniej
Republiki Morvan zamieszkiwać, nabywać obywatelstwo i pełnić funkcje
publiczne.

Art. 3.
Mieszkańcy Mandragoratu Wandystanu na terytorium Wolniej Republiki
Morvan podlegają prawu morvańskiemu i orzecznictwu morvańskich sądów.
Egzekucja wyroków sądów morvańskich na terytorium Mandragoratu
Wandystanu wymaga postanowienia sądu wandejskiego.

Art. 4.
Mieszkańcy Wolniej Republiki Morvan mogą na terytorium Mandragoratu
Wandystanu zamieszkiwać, nabywać obywatelstwo i pełnić funkcje
publiczne.

Art. 5.
Mieszkańcy Wolniej Republiki Morvan na terytorium Mandragoratu
Wandystanu podlegają prawu wandejskiemu i orzecznictwu wandejskich
sądów. Egzekucja wyroków sądów wandejskich na terytorium Wolniej
Republiki Morvan wymaga postanowienia sądu morvańskiego.

Art. 6.
Wolna Republika Morvan może przystąpić do systemu gospodarczego
Mandragoratu Wandystanu. Przystąpienie wymaga porozumienia właściwych
do zarządzania systemem informatycznym organów Mandragoratu Wandystanu
i Wolniej Republiki Morvan. Wystąpienie wymaga wypowiedzenia przez
jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem
terminu dwóch tygodnii.

Art. 7.
Organy, obywatele i mieszkańcy Wolniej Republiki Morvan w zakresie
systemu gospodarczego Mandragoratu Wandystanu podlegają prawu
wandejskiemu i orzecznictwu wandejskich sądów. Egzekucja wyroków sądów
wandejskich w tym zakresie nie wymaga postanowienia sądu morvańskiego.

Art. 8.
Mandragorat Wandystanu może przystąpić do systemu gospodarczego
Wolniej Republiki Morvan. Przystąpienie wymaga porozumienia właściwych
do zarządzania systemem informatycznym organów Mandragoratu Wandystanu
i Wolniej Republiki Morvan. Wystąpienie wymaga wypowiedzenia przez
jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem
terminu dwóch tygodnii.

Art. 9.
Organy, obywatele i mieszkańcy Mandragoratu Wandystanu w zakresie
systemu gospodarczego Wolniej Republiki Morvan podlegają prawu
morvańskiemu i orzecznictwu morvańskich sądów. Egzekucja wyroków sądów
morvańskich w tym zakresie nie wymaga postanowienia sądu wandejskiego.

Art. 10.
Lista dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu jest dodatkową oficjalną listą
dyskusyjną Wolnej Republiki Morvan. Na liście dyskusyjnej Mandragoratu
Wandystanu stosuje się prawo wandejskie. Ponadto wobec mieszkańców i
obywateli Wolniej Republiki Morvan nie posiadających statusu
mieszkańca lub obywatela Mandragoratu Wandystanu organy Wolniej
Republiki Morvan stosują prawo morvańskie. W tym celu Mandragor Jutrzenki
nadaje w niezbędnym zakresie status moderatora listy dyskucyjnej
Mandragoratu Wandystanu przedstawicielowi Wolniej Republiki Morvan.

Art. 11.
Funkcjonariuszom Wolniej Republiki Morvan przy wykonywaniu przez nich
obowiązków służbowych na liście dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu
przysługuje immunitet. Przepisu nie stosuje się, jeżeli korzystanie z
immunitetu naruszałoby w oczywisty sposób prawo Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 12.
Mandragorat Wandystanu oraz Wolna Republika Morvan zobowiązują się nie
zawierać umów międzynarodowych sprzecznych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Art. 13.
Mandragorat Wandystanu oraz Wolna Republika Morvan wymieniają ambasadorów.

Art. 14.
Mandragorat Wandystanu oraz Wolna Republika Morvan w drodze
porozumienia mogą tworzyć wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczne w
państawch trzecich. Utworzenie wspólnego przedstawicielstwa oraz
powołanie i odwołanie wspólnego przedstawiciela wymagają porozumienia
właściwych do powoływania przedstawicieli w państawch obcych organów
Mandragoratu Wandystanu oraz Wolniej Republiki Morvan. Rozwiązanie
wspólnego przedstawicielstwa wymaga wypowiedzenia porozumienia przez
jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem
terminu dwóch tygodnii.

Art. 15.
Placówski dyplomatyczne Mandragoratu Wandystanu mogą udzialać pomocy
organom, obywatelom i mieszkańcom Wolniej Republiki Morvan. Placówki
dyplomatyczne Wolniej Republiki Morvan mogą udzielać pomocy organom,
obywatelom i mieszkańcom Mandragoratu Wandystanu.

Art. 16.
Mandragorat Wandystanu może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wolna Republika Morvan może
wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia.

(-)Michał O"Rhada, Lord Protektor Wolnej Republiki Morvan

(-) Bruthus agregat Perun- Radetzky
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Rodzyny

Komentarze