Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Tu nie będzie rewolucji...(?)

Anarchia Napalm Perun, 20 września 2007


Obywatelki i Obywatele!

Sytuacja w kraju jest napięta. Niektórzy leniwi kwiatoni zostaną prawdopodobnie odwołani. Nieszczęśliwie jednego z takich leniów tłumaczył Cenzor, nie przychylając się do prośby Trybuna o odwołanie kwiatona ze stanowiska. Cenzor jawnie ogłosił, że ma z rzeczonym kwiatonem prywatny kontakt i to jest dowód na nieodwołalność kwiatona. Poza tym uważa, że przedłużająca się nieobecność to około dwóch miesięcy. Cenzor nie zapomniał jednak o swoich możliwościach prawnych i odebrał obywatelstwo Tow. Radetzky"emu, co skutkuje automatycznym wygaśnięciem mandatu w Churale Ludowym. Cenzor wcześniej odmawiał zabierania obywatelstwa wandejskiego osobom o podwójnym obywatelstwie. Rozumiem, że teraz odbierze je wszystkim Wandejczykom aktywnym za granicą. Czy padnie również na Tow. Mandragora Winnickiego, który aktywnie uczestniczy w sarmackich wyborach, będąc przywódcą sarmackiego komitetu wyborczego?

Poza tym, Cenzor podtrzymuje telefoniczne polecenie Mandragora Khanda, prawdopodobnie niezgodne z konstytucją, pomimo zakwestionowania decyzji przez Trybuna i Prezydenta.

Obywatele, rewolucji nie będzie. A raczej nie będzie rewolucji jednorazowej, bo ta trwa nieustannie i to jest wspaniałe. Nigdy nie zginiemy w skostnieniu fidelizmu. Po prostu ujawniły się drobne mankamenty naszej demokracji, które spokojnie niebawem naprawimy. Ujawniła się również nareszcie nasza różnorodność polityczna, ale także, niestety, ujawniło się prawdziwe oblicze polityka, który jako specjalista- inżynier jest świetnym fachowcem, ale jako urzędnik na stanowisku Cenzora kieruje się prywatnymi sympatiami i zmiennością humorów.

Dlatego wzywam Was Towarzysze nie do uspokojenia, ale do szaleństwa, wariactw w imię naszej demokracji. Walczmy o różnorodność w ramach wspólnej przestrzeni społecznej. Wyjdźmy na ulice, gotujmy grochówkę, strzelajmy z kałasznikowów w powietrze i pijmy wspólnie, debatując nad losem Naszej Ojczyzny.

Rodzyny

Komentarze